Thai Expert Group
our services
 • Expert Group ให้บริการโปรโมทเว็บไซต์ของท่านบน Google
 • บริหารจัดการคีย์เวิร์ดและคำโฆษณา
 • ติดตามผล ปรับปรุง และเฝ้าดูแลโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งรายงานทุกเดือน
benefits
 • เสียค่าใช้จ่ายตามจริงโดยตรงกับ Google
 • สามารถตั้งงบโฆษณาได้เอง
 • จ่ายเมื่อมีการคลิกโฆษณาเท่านั้น
 • เว็บของท่านปรากฎทันทีที่มีการค้นหา
 • โฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • ปรับเปลี่ยนคีย์เวิร์ดและข้อความโฆษณาได้บ่อยครั้ง
why us?
 • จริงใจ เสมือนเป็นธุรกิจของเรา
 • วัดผลได้ มีรายงานส่งทุกเดือน
 • บริหารโฆษณาโดยทีมงานมืออาชีพ
 • ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วไทย
prices
adwords price
zoom